Spasq.am

Սեղան Կոկտեյլի և սփռոց 1օր

Home - Գույք և սփռոցներ

Սեղան Կոկտեյլի և սփռոց 1օր

70*107սմ

սփռոց լայկրա կամ կտորից՝ ըստ ընտրության

նշված է 1 հատի վարձակալման արժեքը

5000 դր.

Պատվիրելուց հետո զանգահարեք 091556778 հեռախոսահամարով